Ad imageAd image

Unastahili uhakika na usalama wa chombo chako kila unapokuwa barabarani

Kwa kuendelea kuwajali na kuwathamini Watanzania, Benki ya NMB ikishirikiana na makampuni ya Bima, inatoa huduma ya bima ya gari au chombo cha moto kwa lengo la kutoa kinga dhidi ya hasara itokanayo na ajali, wizi, uharibifu na majeraha ya mwili/ kifo kwa mtu mwingine.

Ukikata bima na NMB, wamerahisisha njia ya kutoa taarifa ya ajali, huku wakihakikisha wanafuatilia na kukupa maendeleo ya madai yako ili uyapate kwa muda mfupi sana.

Unachohitaji ni;
·         Nakala ya kadi ya chombo na kitambulisho halali
·         Picha za chombo kwa wakati huo
·         Thamani ya chombo

Tembelea tawi lolote la NMB karibu yako ukate bima ya gari sasa!

TelezaNaHii #Umebima #NMBKaribuYako

In continuing to care for and cherish Tanzanians, NMB Bank, in collaboration with insurance companies, offers car or fire insurance services with the aim of providing protection against accidental losses, theft, damage and bodily injury/death to another person.

If you cut insurance with NMB, they have simplified the method of reporting accidents, while ensuring they monitor and provide you with the progress of your claims so that you can get them in a very short time.

All you need is;
·         A copy of the instrument card with a valid ID
·         Pictures of the instrument at the time
·         Instrument value

Visit any NMB branch near you to cut car insurance now!

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

adbanner